Foto Oben

Despre noi

Noutăţi

Teme medicale

Din industrie

Contact

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterii de diagnostic ale diabetului zaharat

1. Concentraţie plasmatică de glucoză á jeun (FPG) ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l)

Sau
2. Simptome de hiperglicemie şi o concentraţie de glucoză ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l)

Sau
3. Concentraţia plasmatică a glucozei la 2 ore ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) în timpul testului oral de toleranţă la glucoză (OGTT).

Sau
4. Hemoglobina glicată (HbA1c) ≥ 6,4%.

 

Toleranţa scăzută la glucoză (IGT) şi glicemia bazală modificată (IFG)

Astăzi se recunoaşte un grup intermediar de subiecţi a căror glicemie este crescută, totuşi valorile nu se încadrează în criteriile de diabet dar nu pot fi considerate nici normale. Acest grup este definit ca având concentraţii plasmatice de glucoză á jeun (FPG) mai mari sau egale cu 100 mg/dl (5,6 mmol/l) dar mai mici de 126 mg/dl (7,0 mmol/l). În cadrul OGTT valorile se situează între 140-200 mg/dl (7,8-11,1 mmol/l).

Semnificaţia valorilor á jeun:
- valori glicemice sub 100 mg/dl (5,6 mmol/l) = valoarea glicemică normală
- valori glicemie între 100-125 mg/dl (5,6-6.9 mmol/l) = glicemia bazală modificată (IFG)
- valori glicemice mai mare decât 125 mg/dl (6,9 mmol/l) = diagnostic provizoriu de diabet zaharat (care necesită confirmare)

Semnificaţia valorilor glicemice la 2 ore în cadrul OGTT:
- glicemie sub 140 mg/dl (7,8 mmol/l) = valoare normală
- glicemie între 140-199 mg/dl (7,8-11,1 mmol/l) = toleranţă scăzută la glucoză (IGT)
- glicemie peste 200 mg/dl (11,1 mmol/l) = diagnostic provozoriu de diabet (necesită confirmare).
 
Pacienţii cu toleranţă scăzută la glucoză (IGT) şi/sau glicemie bazală modificată (IFG) sunt diagnosticaţi cu "prediabet" ceea ce înseamnă că prezintă un risc înalt de a dezvolta diabet zaharat. În afara cazurilor când pacienta este însărcinată, IGF şi IGT nu sunt indicatori clinici ai bolii, ci mai degrabă factori de risc pentru diabetul zaharat, precum şi pentru boli cardiovasculare. IGF şi IGT sunt asociaţi sindromului metabolic, care include obezitate (în special abdominală sau viscerală), dislipidemie şi hipertensiune arterială.

Merită a fi menţionat că alimentaţia echilibrată, sănătoasă şi activitatea fizică pot produce o scădere în greutate de 5-10%. Anumiţi produşi medicamentoşi au demonstrat într-o oarecare măsură că pot preveni sau întârzia dezvoltarea diabetului la persoanele cu IGT; totuşi, impactul acestor medicamente încă nu a fost foarte bine studiat.
 
Trebuie să se ştie că mulţi indivizi cu IGT prezintă în mod uzual valori glicemice normale iar hemoglobina glicozilată este normală sau aproape de normal. Pacienţii cu IGT prezintă valori glicemice ridicate numai în timpul testului oral de toleranţă la glucoză.
 
Sursa: Diabetes Care, Vol. 31, Supliment 1, Ian. 2008, pag. S59-S60
 
Traducere: Dr. Fineas Năndrean, Germania

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ Diabeti Consulting SRL. Actualizat: Mai 2022